PRIMA PAGINA HARTA SITE


Licitatii 2017
margine

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, prin reprezentantul sau legal, d-na LILIANA DRAGOMIR, in calitate de Director Executiv, va invita sa depuneti oferta pentru achizitia directa a contractului de 'Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate video cu camere de luat vederi interior si exterior si montajul lor' la A.J.O.F.M. Brasov din str. Lunga nr. 1A.

In acest sens invita operatorii economici interesati sa acceseze site-ul A.J.O.F.M. Brasov, sectiunea LICITATII de unde se poate descarca invitatia de participare.
Termenul limita de depunere a ofertelor: 26.09.2017 ora 12.00

Conditii de participare:
In urma studierii cerintelor, operatorii economici vor posta oferta de pret in catalogul din SEAP sub denumirea Oferta conform anunt publicitar nr.xxx, anuntind prin fax la numarul 0268/412552 sau la adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro postarea acesteia, iar pina la data de 26.09.2017 ora 12.00 vor depune oferta detaliata in original la sediul A.J.O.F.M. Brasov, str. Lunga nr. 1A, Secretariat.
Documentatia tehnica (caietul de sarcini) va fi transmis potentialilor ofertanti prin e-mail si poate fi obtinuta pina la data de 25.09.2017 ora 10.00 printr-o solicitare pe adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro sau prin fax la numarul 0268/412552.

Anuntul a fost publicat si in SEAP la sectiunea 'Documente-Publicitate anunturi'.
Formulare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, prin reprezentantul sau legal, d-na LILIANA DRAGOMIR, in calitate de Director Executiv, va invita sa depuneti oferta pentru achizitionarea unei polite de tip RCA si a unei polite facultative de tip CASCO, pentru autoturismul Opel Astra J, culoare maro, an fabricatie 2016, carburant - benzina.

Valoarea estimata a achizitiei: 3500 lei fara TVA.
Termenul limita de depunere a ofertelor: 09.10.2017 ora 12.00

Conditii de participare:
Achizitionarea politelor RCA si CASCO pentru autoturismul Opel Astra aflat in proprietatea A.J.O.F.M. Brasov vor avea valabilitatea de 1 (un) an, cu incepere de la 26.10.2017.
Oferta se va publica in SEAP (Oferta conform anunt publicitar nr.xxx) anuntind postarea acesteia prin fax la numarul 0268/412552 sau la adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro, pina la data de 09.10.2017 ora 12.00.
Oferta transmisa la o alta adresa sau dupa data limita de depunere, nu va fi luata in considerare.
Oferta va contine doua preturi: un pret pentru polita RCA si un pret pentru polita CASCO. Nu se accepta franciza.
Autoritatea contractanta va analiza ofertele depuse si va anunta cistigatorul in scris si in SEAP prin acceptarea ofertei cistigatoare.
Plata se va efectua integral in lei, prin OP, in contul de trezorerie al companiei de asigurari desemnate castigatoare, dupa incheierea politelor de asigurare. Decontul trebuie sa fie intocmit de catre compania de asigurari desemnata castigatoare.
Anuntul a fost publicat si in SEAP la sectiunea 'Documente-Publicitate anunturi'.
Invitatia de participare