PRIMA PAGINA HARTA SITE


Licitatii 2018
margine

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, prin reprezentantul sau legal, d-na LILIANA DRAGOMIR, in calitate de Director Executiv, anunta intentia de a achizitiona prin achizitie directa, 'Servicii de curatenie', la sediul A.J.O.F.M. Brasov, str. Lunga nr. 1A. in suprafata de aproximativ 400 mp

In acest sens invita operatorii economici interesati sa acceseze site-ul A.J.O.F.M. Brasov, sectiunea LICITATII de unde se poate descarca documentatia privind cerintele achizitiei.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 20.02.2018 ora 11.00

Conditii de participare:
In urma studierii cerintelor, operatorii economici vor posta oferta de pret in catalogul din SEAP, anuntind prin fax la numarul 0268/412552 sau la adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro postarea acesteia, iar pina la data de 20.02.2018 ora 11.00 vor depune oferta in original la sediul A.J.O.F.M. Brasov, str. Lunga nr. 1A, Secretariat.
Ofertele vor fi depuse in plic si vor avea inscrise denumirea ofertantului si a achizitiei.
Oferta depusa la o alta adresa sau dupa data limita de depunere nu va fi luata in considerare.
Autoritatea contractanta va analiza ofertele depuse si va anunta cistigatorul in scris si in SEAP prin acceptarea ofertei cistigatoare.
In vederea elaborarii ofertei, ofertantii care vor dori, la cerere, vor putea vizualiza sediul pina la data de 19.02.2018 ora 10.00.
Informatii suplimentare se pot obtine printr-o solicitare, pe adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro sau prin fax la numarul 0268/412552 pina la data de 19.02.2018 ora 10.00.