PRIMA PAGINA HARTA SITE


Licitatii 2018
margine

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, prin reprezentantul sau legal, d-na LILIANA DRAGOMIR, in calitate de Director Executiv, va invita sa depuneti oferta pentru achizitionare servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta.

In acest sens invita operatorii economici interesati sa acceseze site-ul A.J.O.F.M. Brasov, sectiunea LICITATII de unde se poate descarca anuntul de publicitate si caietul de sarcini.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 26.04.2018 ora 12.00

Conditii de participare:

In urma studierii cerintelor, operatorii economici vor posta oferta de pret in catalogul din SEAP, sub denumirea - Oferta conform anunt publicitar nr. xxx, anuntind prin fax la numarul 0268/412552 sau la adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro postarea acesteia, iar pina la data de 26.04.2018 ora 12.00 vor depune oferta detaliata in original la sediul A.J.O.F.M. Brasov, str. Lunga nr. 1A, Secretariat.
Oferta detaliata va contine:
- Propunerea financiara
- Propunerea tehnica
Ofertele detaliate vor fi depuse in plic si vor avea inscrise denumirea ofertantului si a achizitiei.
Oferta detaliata depusa la o alta adresa sau dupa data limita de depunere nu va fi luata in considerare.
Autoritatea contractanta va analiza ofertele depuse si va anunta cistigatorul in scris si in SEAP prin acceptarea ofertei cistigatoare.

Anuntul a fost publicat si in SEAP la sectiunea 'Publicitate anunturi'.