PRIMA PAGINA HARTA SITE
Informatiile ulterioare datei de 12.12.2018 se gasesc pe NOUL SITE !!!              
REGISTRU SOLICITARI SUBVENTII                           


Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei
margine
Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea ANOFM, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea statutului ANOFM, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementarea a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului national de mobilitate
Hotarirea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamint superior, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamint superior
Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 219/2015 privind economia sociala, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea Guvernului nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca