PRIMA PAGINA HARTA SITE
Informatiile ulterioare datei de 12.12.2018 se gasesc pe NOUL SITE


Cariera
margine
Fisa post expert principal

Fisa post inspector principal

Bibliografie expert principal

Bibliografie inspector principal

Anunt concurs

Rezultat final examen de promovare

Rezultate interviu examen de promovare

Comunicare rezultat proba scrisa examen promovare

Comunicare rezultat selectie concurs promovare

ANUNT CONCURS PROMOVARE

Rezultat proba scrisa

Comunicare rezultate selectie inspector superior

Anunt concurs inspector superior. Bibliografie. Fisa postului

Comunicare rez. indeplinire conditii

Comunicare rezultat selectie dosare

ANUNT IMPORTANT AMANARE INTERVIU

Anunt selectie posturi in afara organigramei proiect INTESPO

Procedura de recrutare si selectie pe posturi in afara organigramei

Rezultat interviu concurs 30.06.2016

Comunicare rezultat proba scrisa concurs 30.06.2016

Rezultat selectie dosare de concurs

Anunt concurs. Bibliografie concurs